• Banner chạy dọc bên trái
  • Banner chạy dọc bên phải

Hà Nội tích cực thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015

07:34:08 | 11/09/2015

 UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố năm 2015

 Ngày Pháp luật năm nay được Hà Nội triển khai với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.
Theo đó, bắt đầu từ 1/10 đến hết 30/11 năm 2015, cao điểm trong tuần lễ từ 2/11/2015 đến 9/11/2015, tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới. Chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khu vực biên giới.

 
Nhiều hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật được Hà Nội triển khait rong 2 tháng,
Nhiều hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật được Hà Nội triển khai từ  1/10 đến 30/11.
Các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, doanh nghiệp; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức, tập trung quán triệt nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ; nội quy, quy chế nội bộ.
Tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung, những điểm mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Các điểm mới dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế trong dự thảo các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và năm 2016 như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng Dân sự (sửa đổi), Luật tố tụng Hành chính (sửa đổi), Luật Tạm giữ, Tạm giam, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Biểu tình, Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Ban hành quyết định hành chính, Luật Về hội, Luật Quy hoạch và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
Bên cạnh đó là các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận của Cộng đồng ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế, hải quan, các thỏa thuận về kinh tế với Liên minh kinh tế Á-Âu, Liên minh Châu Âu...
Đồng thời, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống, quá trình xây dựng, phát triển của đất nước, của ngành, địa phương. Về xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, cuộc vận động, phong trào, hoạt động kỷ niệm những sự kiện đặc biệt của đất nước, của bộ, ngành, địa phương trong năm 2015…
Theo: Kinh tế và Đô thị

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • Tìm bài viết theo tỉnh